Verschil tussen restitutie- en naturapolis

Een belangrijk verschil tussen een natura- en restitutiepolis is dat je met een restitutiepolis zelf je arts en andere zorgverleners mag kiezen, zonder dat dit van invloed is op de vergoeding van zorg die je ontvangt.

Ga je met een naturapolis naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan betaal je een gedeelte van de rekening zelf. Een restitutieverzekering is vaak wel wat duurder dan een naturaverzekering.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) krijg je bij een restitutiepolis de kosten van (niet-gecontracteerde) zorg volledig vergoed, tenzij het in rekening gebrachte tarief excessief hoog is.

De omschrijving door verschillende verzekeraars van wat de restitutiepolis inhoudt loopt echter erg uiteen. Zo krijg je bij sommige restitutiepolissen maximaal 100% van het in Nederland marktconforme tarief en bij andere restitutiepolissen 100% van het wettelijk maximumtarief.

Alleen een 100% vergoeding van alle zorg, ook niet gecontracteerde zorg is een zuivere restitutiepolis.

Kijk dus in de polisvoorwaarden goed welke voorwaarden jouw zorgverzekeraar hanteert.

ATTENTIE: het woord restitutie gebruiken zorgverzekeraars het liefst niet meer in de Aanvullende verzekering, waar bv ook de meeste Fysiotherapie in zit. Let dus goed op of je een echte restitutie AV afsluit.

Wie bieden een echte restitutiepolis in 2019?

Polissen

Dit jaar konden wij (slechts) 2 aanvullende polissen vinden die leveren wat zij beloven. Dat betekent dat de betreffende verzekeraar voor deze polissen geen medische selectie hanteert (u wordt dus toegelaten zonder dat naar uw gezondheid wordt gekeken), dat u zelf mag bepalen naar welke zorgverlener u gaat (keuzevrijheid) en dat deze verzekeraar geen behandelindex hanteert en een goede dekking kent voor onze alternatieve orthomoleculaire behandelingen naast Fysiotherapie. De behandelindex in de fysiotherapie is een instrument van de zorgverzekeraar die maakt dat een fysiotherapeut niet meer behandelingen dan een bepaald gemiddeld aantal voor een klacht mag geven. Dat betekent dat uw fysiotherapeut soms de fysiotherapeutische behandeling moet staken, terwijl u voor meer behandelingen verzekerd bent.

Onderstaande polissen voor dekking van de kosten van fysiotherapeutische behandelingen, en ortho adviezen en sessies, geven wat zij beloven. Geen medische selectie, geen behandelindex, vrije keuze en geen verplicht klanttevredenheidsonderzoek door de fysiotherapeut.

U ziet hier echte restitutiepolissen:

zorgpolissen

 • Wij vergeleken de beschikbare (aanvullende) echte restitutie zorgpolissen voor 2019 via het onafhankelijke www.zorgverzekeringwijzer.nl. Bij de selecties is uitgegaan van “man, 45 jaar, single” en de selectiecriteria;
 • keuzevrijheid
 • geen medische selectie
 • geen toepassing van behandelindex of -gemiddelde
 • geen toepassing van verplicht klanttevredenheidsonderzoek door fysiotherapeut. Daarnaast hebben deze geselecteerde polissen ook een goede dekking voor alternatieve geneeswijzen die in onze praktijk dan voor vergoeding in aanmerking komen.
 • Pas op voor de behandelindex!
  1. Veel zorgverzekeraars hanteren een ‘behandelindex’ of een behandelgemiddelde. Deze index geeft eaan wat het behandelgemiddelde van een praktijk is ten opzichte van het landelijke gemiddelde van de betreffende zorgverzekeraar. Door deze behandelindex worden fysiotherapeuten er op afgerekend als ze boven ‘het landelijk gemiddeld aantal behandelingen’ uitkomen dat zorgverzekeraars voor een bepaalde klacht hanteren. Fysiotherapeuten die meer behandelen kúnnen hierop afgerekend worden en dat kan voor een praktijk verstrekkende gevolgen hebben, tot het uitsluiten van een contract aan toe.

  Tegen deze behandelindex wordt momenteel sterk geageerd door fysiotherapeuten. Hopelijk heeft dit spoedig effect en kunnen we volgend jaar meer zorgpolissen aanbevelen die geen behandelindex hanteren.
  Bij de analyse van de aanvullende verzekeringen voor 2019 hebben we alle zorgverzekeraars die de behandelindex of -gemiddelde hanteren uitgesloten. Bij de zorgpolissen die wij u aanbevelen voor 2019 is dus géén sprake van het toepassen van de behandelindex.

  Meer informatie

  Een zuivere restitutiepolis zowel in de basis als in de AV in 2019 kunnen los van elkaar afgesloten worden maar een restitutie basis verzekering betekent niet altijd automatisch ook een restitutie polis in de Aanvullende verzekering.

  Dat wordt steeds belangrijker omdat ook wij en vele andere zorgaanbieders, zelfs enige Universitaire ziekenhuizen, binnen een aantal aangeboden contracten de kwaliteit van de zorg niet meer kunnen garanderen. Dat is ook al in 2018 gebleken.

  Voorbeeld is bijvoorbeeld in 2018 geweest het UMCG en dan krijg je als patient naast je aandoening ook nog eens een financiele tegenslag te verduren.

  Dit soort dingen zal zolang er niet gekozen zal worden voor een ander en socialer stelsel alleen maar gaan toenemen. Daartegen beschermt dus alleen de zuivere restitutiepolis.

  Share Button
  Spring naar toolbar