Directe Toegang Fysiotherapie & Alternatieve Geneeswijzen

Ook in 2018 hebt u géén verwijsbriefje nodig voor de gecontracteerde fysiotherapeut.  Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer.

Ook voor Orthomoleculaire consulten en segmentale & Soma therapie heeft u geen verwijzing nodig. U hoeft ook geen eigen risico te betalen over al onze behandelingen*

Dat heeft voordelen. Zo kunt u direct bij ons terecht. Zodat we snel kunnen beginnen met werken aan uw herstel.

De Fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de Fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de Fysiotherapeut aan het juiste adres bent.

Wanneer u behandeld kunt worden door de Fysiotherapeut, dan kan hij, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.

Fysiotherapie en het HUIDIGE zorgstelsel

* Fysiotherapie voor chronische patiënten – de eerste 20 behandelingen- behandeling en  fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar vallen wel onder het eigen risico omdat deze behandelingen in de basis verzekering zitten. Voor de overige patiënten is een vergoeding voor Fysiotherapie in de meeste aanvullende verzekeringen beschikbaar, afhankelijk van uw individuele keuze. U bent vrij om al dan niet een aanvullende verzekering af te sluiten.

Voor Fysiotherapie en Alternatieve  Geneeswijzen hoeft u dus nooit een eigen bijdrage te betalen!

NOGMAALS: VOOR IEDEREEN IS HET BELANGRIJK TE WETEN DAT U VOOR FYSIOTHERAPIE OF ALTERNATIEVE THERAPIE, ZOALS SOMA-SEGMENTALE EN/OF ORTHOMOLECULAIRE GENEESKUNDE, ALS U EEN AANVULLENDE VERZEKERING HEEFT AFGESLOTEN GEEN EIGEN RISICO HOEFT TE BETALEN VOOR UW BEZOEK AAN ONS. Hierover bestaat nog altijd veel verwarring.Wij raden u dan ook aan om het volledige vergoedingenoverzicht van een aanvullende verzekering JAARLIJKS OPNIEUW te bekijken, en bij uw keuze niet alleen af te gaan op de vergoeding voor Fysiotherapie en Alternatieve Geneeswijzen en de hoogte van de premie. Ook kleine lettertjes lezen wordt steeds belangrijker. Zo zijn er verzekeraars die een aantal behandelingen vergoeden per jaar of per indicatie. Dat is een groot verschil: Of u heeft recht op een aantal behandelingen in een jaar per gebeurtenis ( m.a.w. Diverse aandoeningen per jaar geven recht op steeds dit volledige aantal behandelingen) of u heeft recht op een maximum aantal behandelingen of een maximum budget.

Vrije therapeutkeuze is niet  meer toegestaan in de budget verzekeringen. Verzekeraars sturen de zorg steeds vaker in een richting die hen goed uitkomt.

Vergoeding: natura of restitutie

Als uw zorgverzekeraar een contract heeft met uw Fysiotherapeut kunt u ervoor kiezen dat de verzekeraar de Fysiotherapie kosten rechtstreeks aan de Fysiotherapeut vergoedt. Dit wordt betaling in natura genoemd. U kunt ook kiezen voor een restitutie polis: u ontvangt een factuur van uw Fysiotherapeut wanneer er geen contract met uw verzekeraar werd gesloten en kunt deze bij uw verzekeraar declareren. Wanneer uw Fysiotherapeut geen contract met uw verzekeraar heeft, dan ontvangt u  ook zelf de factuur die u kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Per verzekeraar verschilt het door hen aan u uit te betalen bedrag. Dus kijk dan ook goed de huidige restitutie tarieven na bij verschillende verzekeraars. Een restitutiepolis geeft u wel de beste vergoeding en de ruimste dekking voor zowel Fysiotherapie als voor Alternatieve geneeswijzen. Meestal is een iets hoger maaandbedrag voor een restitutie polis uiteindelijk goedkoper als u gebruik maakt van de Fysiotherapeut of van alternatieve geneewijzen. Is er wel een contract met een verzekeraar gesloten dan gaat de nota rechtstreeks naar de verzekeraar.

Voor de Alternatieve Geneeswijzen ontvangt u een nota die u kunt inleveren bij uw Zorgverzekeraar. U ontvangt de verzekerde vergoeding van hen terug.

* Alleen Fysiotherapie tot 18 jaar en de eerste 20 behandelingen bij een chronische aandoening zitten in de basisverzekering hiervoor moet  u wel eigen risico betalen.

Spring naar toolbar