24/10/19‼️‼️‼️

NIEUWS LET OP:

ZORGVERZEKERAAR DE FRIESLAND HEEFT AANGEKONDIGD PER 1 JANUARI 2020 TE STOPPEN MET DE VRIJE KEUZE POLIS, de restitutie polis . Dit is de verzekering die u vrije arts/ therapeut en zorginstelling keus geeft en 100% vergoeding. Dit besluit, betekent dat je niet meer zelf kunt kiezen naar welke zorgverlener je toe wilt en dat niet altijd alle kosten vergoedt zullen worden, als je zelf de keuze van zorgaanbieder wilt hebben.

De Friesland bepaalt voor jou dus straks waar je heen mag. Zij besluiten met welke arts/ therapeut/ ziekenhuis zij contracten wenst af te sluiten en alleen daar mag je dan naartoe.

Naar artsen/ therapeuten/ zorginstellingen die geen overeenkomst met de Friesland -meer- afsluiten en dat blijken er ook landelijk steeds meer te zijn, kun je als patiënt dan niet meer toe, tenzij je de behandeling natuurlijk zelf betaalt.

Op 12 NOVEMBER blijkt welke Zorgverzekeraars de wens van de vrije keuze van de patiënt nog wel zullen respecteren in 2020.

ATTENTIE: maak je zelf geen andere keuze en heb je nu de Vrije Keuze polis van DE FRIESLAND, dan gaat deze Vrije Keuze polis stilzwijgend per 1 JANUARI AANSTAANDE over in een NATURA POLIS EN DAN HEB JE GEEN VRIJE ARTS/ THERAPEUT/ ZORGINSTELLING KEUZE MEER.

Onze praktijk sluit voor 2020 nog wel een contract met de Friesland, maar wij kunnen ons voorstellen dat je het verlies van jouw eigen vrije keuze bij een uiterst belangrijke zaak als ziekte en gezondheid geen prettige gang van zaken vindt. Wij zullen op de website na 12 November aangeven welke Zorgverzekeraars in 2020 nog wel een Restitutie polis zullen aanbieden.

Wij vinden het een hele slechte ontwikkeling.

Langzamerhand zijn de laatste jaren de Restitutie polissen, waarvoor bepaald is, dat deze alle kosten, van zowel gecontracteerde als niet gecontracteerde zorg, volledig dienen te vergoeden, steeds meer als keuze verdwenen. Er zijn in 2019 nog maar een paar vrije keuze polissen. In 2020 verdwijnt die keuze nu ook bij De Friesland. De premies worden duurder maar de keuzevrijheid om als patient te kiezen voor een arts/therapeut of zorginstelling neemt steeds verder af en de volledige vergoeding dus ook.

‼️Alleen de RESTITUTIEPOLIS GEEFT JE DE ECHTE KEUZE OM ZELF TE KIEZEN DOOR WIE JE WILT WORDEN BEHANDELD. DUS NIET DE NATURA POLISSEN!!

De Natura polis geeft geen volledige keuze vrijheid noch volledige vergoedingen.

De VRIJE KEUZE POLIS VAN DE FRIESLAND VERDWIJNT

Share Button
Spring naar toolbar