BEPAAL JIJ OF BEPAALT JOUW ZORGVERZEKERAAR VOOR JOU….?

Zorgverzekeraars moeten zorg inkopen en contracten sluiten met ziekenhuizen en zorgverleners, zoals huisartsen, paramedici en anderen in de eerste lijn. Dat lukt Verzekeraars lang niet altijd meer, omdat de slechte contractvoorwaarden ervoor zorgen dat de zorgverlener de goede kwaliteit van de behandeling niet meer kan garanderen en daarom contracten niet meer afsluit.

In 2020 neemt het aantal restitutie polissen verder af.

WAT IS ER AAN DE HAND? 

Met een budget- en natura polis bepaalt de Zorgverzekeraar waar- en door wie je behandeld kunt worden.

Bij een Restitutie polis kun je zelf bepalen in welk ziekenhuis of door welke zorgverlener je behandeld wilt worden.

Natuurlijk biedt de Zorgverzekeraar zijn Budget- en Natura polis goedkoper aan dan de Restitutie polis. Ze willen graag dat je de budget of de Natura polis kiest.

Hierdoor zijn mensen al in problemen geraakt. Hieronder een voorbeeld van kleine lettertjes op de website van een ziekenhuis is dit geval van het UMCG en je zult maar net zo’n budget polis hebben:

Bij de restitutiepolis moet de Zorgverzekeraar altijd de kosten 100% vergoeden, ook van niet contracterende zorgaanbieders.

Een polis mag pas een restitutiepolis genoemd worden als de zorgverzekeraar ook de kosten voor niet-gecontracteerde zorgverleners vergoedt. Tenzij die ver boven het marktconforme bedrag zouden liggen.

Welke kenmerken heeft een Restitutie verzekering? 

De restitutiepolis kent de volgende kenmerken:

  • Volledig vrije zorgkeuze

100 procent vergoeding van het (marktconforme of wettelijke) tarief bij alle zorgaanbieders, ook die geen contract hebben met de verzekeraar. In de praktijk betekent dit dat je als patiënt nooit hoeft bij te betalen tenzij het om buitensporig hoge kosten gaat.

Hier wordt dieper ingegaan op de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg bij een restitutieverzekering.

  • VRIJE ARTS/ THERAPEUT/ZIEKENHUIS KEUZE

OVER FYSIOTHERAPIE:

Fysiotherapie boven 18 jr met uitzondering van een aantal chronische aandoeningen en de daarbij behorende voorwaarden, kun je in de Aanvullende Verzekering mee verzekeren. Dat betekent dat u geen eigen risico betaalt als u naar de Fysiotherapeut wilt.

Dit geldt alleen voor Fysiotherapie in de Aanvullende verzekering. Over chronische zorg vanuit de basisverzekering wordt wel Eigen risico berekend.

Patiënten die behandeld worden vanuit gecontracteerde zorg hebben altijd te maken met de effecten van de landelijke behandelindex.( uitzending AVRO/TROS )

Hierbij bepaalt de Zorgverzekeraar op basis van ondoorzichtige berekeningen, het maximale aantal te geven behandelingen. Let wel: dit zijn niet het aantal behandelingen die je afgesproken hebt in je AV als je die afsluit. Dit zijn in onze praktijk alleen nog De Friesland en Zilveren Kruis Achmea.

Met alle anderen die onze kwaliteit onder druk zetten sluiten wij geen contract meer af in 2020.

Echter, patiënten die verzekerd zijn bij een door ons niet gecontracteerde verzekeraar en die een AV hebben afgesloten, hebben altijd recht op het in die AV vermelde aantal behandelingen.

Je kunt met deze informatie nu hopelijk beter bekijken welke andere dingen uit de AV je zeker nodig zal hebben naast fysiotherapie en dan een afweging maken over wel of niet een AV afsluiten.

Wij sluiten in 2020 contracten met ONVZ, DSW, ACHMEA / DE FRIESLAND en met ASR en hun labels.

Met een natura polis van welke verzekeraar dan ook ontvang je altijd een in jouw polis genoemde vergoeding ook van Zorgverzekeraars waar wij geen contract meer mee sluiten. De vergoeding die je dan ontvangt is wel lager. Raadpleeg daarvoor de polisvoorwaarden.

De restitutie polis vergoedt altijd het marktconforme tarief tot 100% van de nota van de niet contracterende fysiotherapeut die stuur je zelf naar je verzekeraar. Het maakt voor jou dan ook niet uit als je naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaat. Je krijgt het altijd vergoedt.

Ten slotte: je mag altijd naar ons toe zonder verwijzing van een arts. Dat noemen we de directe toegang Fysiotherapie.

De Verzekeraars die geen behandelindex voor Fysiotherapie als afreken instrument gebruiken in 2020 zijn en zuivere Restitutie verzekeraars zijn:

ONVZ €133.-

DSW €118.-

ASR €133,95

Voor meer specifieke info over vergoedingen voor Fysio en Orthomoleculair in onze praktijk:

Vergoedingen Fysio en Orthomoleculair in 2020 voor jou uitgezocht…

Voor een basis verzekering moeten verzekeraars je altijd accepteren.

NU is dus het moment om te kiezen vanuit jouw eigen situatie, we hopen dat deze informatie je zal helpen om de voor jou beste keuze te maken.

Verstuurd vanaf mijn iPhone
Share Button
Spring naar toolbar