Het KNGF is samen met talloze fysiotherapeuten die reageerden op social media, verrast door het bericht dat zorgverzekeraar VGZ de vergoeding voor ongecontracteerde fysiotherapie in de Aanvullende Verzekering heeft gesteld op 60%.

Het zal duidelijk zijn dat patiënten van ongecontracteerde fysiotherapeuten, die verzekerd zijn bij VGZ hiermee ernstig gedupeerd worden.

Het is voorstelbaar dat fysiotherapeuten kiezen voor het werken zonder contract met een zorgverzekeraar. Immers, de tarieven die zorgverzekeraars bieden zijn al jaren ver onder kostprijs terwijl de knellende bepalingen in contracten niet afnemen.

Tot nu toe vergoedden zorgverzekeraars 75-80% van de factuur die patiënten ontvangen van ongecontracteerde fysiotherapeuten. Dit percentage is gelijk aan gerechtelijk vastgestelde percentage (het zgn. hinderpaalcriterium) dat geldt voor vergoeding voor ongecontracteerde fysiotherapie uit de Basisverzekering.

De vergoeding van slechts 60% die VGZ in afwijking daarvan nu plotseling hanteert gaat door een ondergrens. Dit betekent dat VGZ-verzekerden die zich laten behandelen door niet door VGZ gecontracteerde fysiotherapeuten vele tientallen euro’s per behandeling uit eigen zak moeten gaan betalen.

Overigens zijn de betrokken fysiotherapeuten, noch het hun beroepsvereniging, het KNGF, van tevoren over deze maatregel geconsulteerd of op de hoogte gebracht.

Gecontracteerde zowel als ongecontracteerde fysiotherapeuten werken allemaal volgens de criteria en richtlijnen van het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Waar er dus geen verschil zit in de kwaliteit van behandelen tussen gecontracteerde en ongecontracteerde fysiotherapeuten, is het onverdedigbaar dat VGZ dat onderscheid wel maakt en daarmee zijn eigen verzekerden op kosten jaagt. Daarbij komt dat VGZ met deze maatregel de vrije keuze van patiënten onder druk zet.

Het KNGF zal deze gang van zaken onverwijld aankaarten bij VGZ en aandringen op het terugdraaien van deze maatregel. Naar het schijnt heeft nu ook CZ der vergoeding op 60% gezet. We onderzoeken dit nog en zullen zo nodig ook met CZ in overleg treden.

U kunt tot 31 december nog kiezen voor een verzekeraar die uw Fysiotherapie behandeling, gecontracteerd en ook ongecontracteerd wel volledig vergoedt een restitutie verzekering- of tenminste 80 % vergoedt van niet gecontracteerde fysiotherapie.

Dit is de mentaliteit van een van de 4 grote Zorgverzekeraars:

Share Button
Spring naar toolbar