Met de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 Mei 2018, worden uw bestaande privacyrechten versterkt en krijgt u 2 nieuwe rechten.

Hierdoor kunt u meer controle uitoefenen op wat een organisatie van u weet.

Uw rechten onder de AVG

Onder de AVG heeft u de volgende privacyrechten:

Recht op vergetelheid. U heeft het recht om online ‘vergeten’ te worden (NIEUW).

Recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te dragen (NIEUW).

Recht op inzage. Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u verwerken in te zien.

Recht op rectificatie. Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u verwerken te laten aanpassen of aanvullen.

Recht op beperking van de verwerking. U heeft het recht om organisaties te vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Dit betekent dat u het recht heeft op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan.

Recht op bezwaar. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Bijvoorbeeld bij direct marketing of andere uitvoer van persoonsgegevens aan derden en anders dan voor het doel waarvoor de gegevens bedoeld zijn.

Share Button
Spring naar toolbar