OF JOUW VERZEKERAAR BEPAALT VOOR JOU OF JE BEPAALT ZELF

De Zorgverzekeraar probeert zorg in te kopen en contracten te sluiten met ziekenhuizen en zorgverleners. Dit lukt Verzekeraars niet meer altijd vlekkeloos.

Steeds meer zorgaanbieders kunnen de kwaliteit die de patient van hen mag verwachten niet meer bieden tegen de wurgende voorwaarden die Verzekeraars ze voorschotelen.

Toch heeft iedereen in ons land nog steeds recht op vrije keuze voor ziekenhuis/ arts/ therapeut.

Met een natura polis bepaalt de Zorgverzekeraar dat je als je naar een ziekenhuis/arts/therapeut van eigen keuzen wilt, die geen wurgcontract meer heeft afgesloten met de Zorgverzekeraar, dat zij je als het ware zullen “straffen”, door minder te vergoeden. Soms blijkt zelfs dat als je”even” niet goed hebt opgelet, je ziekenhuiskosten zelf moet betalen. Dat kan enorme problemen geven.

Natuurlijk biedt de Zorgverzekeraar zijn natura polis goedkoper aan dan een restitutie polis. Ze willen graag dat je die kiest.

Bij de restitutiepolis moet de Zorgverzekeraar namelijk altijd de kosten vergoeden ook van ongecontracteerde zorg.

De prijzen voor de natura polis variëren bij een standaard eigen risico van €385.- voor 2020 rond de €117.50. Een restitutie polis is er vanaf €118.-

Een polis is pas een restitutiepolis als de zorgverzekeraar de kosten voor niet-gecontracteerde zorgverleners volledig vergoedt. Tenzij die ver boven het marktconforme bedrag zouden liggen.

Welke kenmerken heeft een restitutiepolis?

De restitutiepolis kent de volgende kenmerken:

  • Volledig vrije zorgkeuze
  • 100 procent vergoeding van het (marktconforme of wettelijke) tarief bij zorgaanbieders die geen contract hebben met de verzekeraar. In de praktijk betekent dit dat je als patiënt nooit hoeft bij te betalen tenzij het om buitensporig hoge kosten gaat.

Hier wordt dieper ingegaan op de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg bij een restitutieverzekering.

Er zijn, dat snapt u ook wel, nog maar een paar zuivere restitutie polissen in 2020.

Ook De Friesland heeft deze optie voor haar jarenlange trouwe cliënten laten vallen in 2020. Let daar dus op…

Fysiotherapie boven 18 jr met uitzondering van een aantal chronische aandoeningen en de daarbij behorende voorwaarden, kun je in de Aanvullende Verzekering mee verzekeren. In alle polissen behalve in de zuivere restitutie verzekering krijg je altijd een lagere vergoeding van de verzekeraar.

Het betekent niet dat wanneer je bijvoorbeeld een polis met 27 behandelingen zou willen afsluiten dat de gecontracteerde fysiotherapeut deze aan je zal kunnen geven, als dit noodzakelijk is voor jouw herstel. Die tijd is echt voorbij. Er wordt alleen nog op beperkingen van behandelen gestuurd waardoor patiënten veelal tekort komen bij gecontracteerde Fysiotherapie.

Daarom sluiten steeds minder fysiotherapeuten nog een contract af want een meetinstrument wat Zorgverzekeraars hanteren de Landelijke behandelindex maakt dat therapeuten je op straffe van een nog lager tarief niet meer dan ongeveer 6x kunnen behandelen. Stel je voor wat dit betekent voor patiënten die deze zorg zo nodig hebben….

Als u dus het woord restitutie ziet staan kun je het door jou in de polis gekozen aantal behandelingen krijgen die nodig zijn voor uw herstel en kun je de nota indienen die dan zal worden vergoedt en niet met 20 tot zelf 30% gekort zal worden zoals bij de Natura polis.

Je kunt natuurlijk ook uitrekenen welke andere dingen uit de AV je zeker nodig zal hebben naast fysiotherapie en dan een afweging maken over wel of niet een AV afsluiten.

Wij sluiten in 2020 contracten met ONVZ, DSW, ACHMEA / DE FRIESLAND en hun labels:

Met een natura polis van welke verzekeraar dan ook ontvang je altijd de in jouw polis genoemde vergoeding ook van Zorgverzekeraars waar wij geen contract meer mee sluiten. De vergoeding die je dan ontvangt is wel lager. Raadpleeg daarvoor de polisvoorwaarden.

De restitutie polis vergoedt altijd het grootste deel of volledig de nota van de niet contracterende fysiotherapeut. Nu is dus het moment om te kiezen vanuit jouw eigen situatie.

Share Button
Spring naar toolbar