Tarieven 2021

INDIEN U VERZEKERD BENT BIJ EEN VERZEKERAAR WAAR WIJ GEEN OVEREENKOMST MEE HEBBEN GESLOTEN, OF INDIEN U GEEN AANVULLENDE VERZEKERING HEEFT AFGESLOTEN DAN GELDEN DE ONDERSTAANDE TARIEVEN.

Onze praktijk heeft met Zorgverzekeraars Zilverenkruis /Achmea/ De Friesland, ONVZ, DSW en ASR met hun labels een overeenkomst afgesloten voor 2021

VOOR  VERDERE BEPALINGEN VERWIJZEN WIJ U NAAR DE POLISVOORWAARDEN WELKE U ONTVANGT VAN UW VERZEKERAAR.

WIJ BEHANDELEN U INDIVIDUEEL.

ZITTING FYSIOTHERAPIE 30 min. € 42,75
TELEFONISCH CONSULT € 18,-
SCREENING (DTF) € 18,-
INTAKE NA SCREENING € 42,75
INTAKE NA VERWIJZING € 42,75
EENMALIG FYSIOTHERAPEUTISCH ONDERZOEK € 65,–
TOESLAG VOOR UITBEHANDELING € 25,-
DRY NEEDLING € 42,75
STRESS MANAGEMENT METBIOFEEDBACK € 75,-
UUR TOTAAL BEHANDELING € 90.-
TOESLAG BUITEN REGULIERE WERKTIJDEN € 18,50
INRICHTINGSTOESLAG € 18,50
VERSTREKTE VERBAND- EN HULPMIDDELEN kostprijs
EENVOUDIGE, KORTE RAPPORTEN € 40,-
MEER GECOMPLICEERDE, TIJDROVENDE RAPPORTEN €105,-

FYSIO PLUS biedt een pakket aan behandel mogelijkheden in combinatie met personal coaching en de mogelijkheid tot vrij gebruik van de fitness faciliteiten en lifestyle advies. Dit pakket kunt u geheel afgestemd op uw wensen naar behoefte in overleg met uw fysiotherapeut samenstellen.

SPECIALISTISCHE BEHANDELINGEN:

ORTHOMOLECULAIR CONSULT

Afhankelijk van uw aanvullende verzekering worden fysiotherapeutische behandelingen vergoedt.
Als u een aanvullende dekking hebt voor Alternatieve Geneeswijzen komen Orthomoleculaire geneeskundige behandelingen ook voor vergoeding in aanmerking, aangezien wij aangesloten zijn bij de, daarvoor door de ziektekostenverzekeraars, erkende Beroepsverenigingen. Alle zorg uit de Aanvullende Verzekering valt buiten het eigen risico.

Hier vindt u meer info over Vergoedingen Fysio en Orthomoleculair in 2021

Voor 2021 hebben wij contracten gesloten met:

  • De Friesland
  • Zilverenkruis Achmea en haar labels FBTO, INTERPOLIS en LIFE
  • ONVZ en haar labels VVAA en
  • ASR en haar labels DE AMERSFOORTSE en DITZO
  • DSW en haar labels, STAD ROTTERDAM, IN TWENTE
  • ONVZ, ASR en DSW hanteren geen privacy belasting voor u (verplichte enquetes) noch het afrekenmodel van de behandel index. Dit doen de Friesland en Zilverenkruis met haar labels wel.

Na 40 jaar fysiotherapie mét contracten sluiten wij sinds 2016 geen contract met CZ. Sinds 2019 niet met VGZ/ ZZ/ENO/ Caresq en de daarbij behorende labels. Vanaf 2020 sluiten wij ook geen contract met MENZIS. De reden dat wij het contract van deze zorgverzekeraars niet hebben getekend heeft meerdere oorzaken, waarvan de belangrijkste: de enorme regeldruk, waardoor wij niet meer aan de belangrijkste taak toekomen, dat is uw behandeling. Daarnaast zitten deze zorgverzekeraars met regelmaat “op onze stoel”  in de behandelruimte en kunnen wij binnen hun contract onze kwaliteit niet meer waarborgen. Dit alles is ons inziens een ongezonde en onwerkbare situatie geworden.

U kunt de nota wel bij deze verzekeraars indienen als u een aanvullende verzekering (AV) hebt afgesloten en ontvangt dan 75 tot 100% vergoeding afhankelijk van uw polisvoorwaarden. De meeste vergoeding geeft altijd een restitutie polis. Deze polis moet in principe altijd het volledige bedrag dus 100% van de nota vergoeden. Zie de voorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Heb je de goede zorgverzekeraar?

Gereserveerde tijd voor een behandeling, welke niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, wordt in rekening gebracht.

LET OP: Niet-, of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden, te weten 100% van het geldende tarief.

Ondanks dat wij proberen u zo zorgvuldig mogelijk te informeren, kunnen er aan deze informatie geen rechten ontleend worden.

Spring naar toolbar