Op dit moment kunnen wij door onze lange ervaring werkend in de gezondheidszorg wel stellen dat er sprake is van een “ZORG INFARCT” in ons land.

Sinds de invoering van de zogenaamde “gereguleerde” marktwerking in de zorg hebben Zorgverzekeraars de zorgaanbieders zo onder druk gezet dat verantwoorde en kwalitatief hoogwaardige zorg kunnen verlenen binnen de contractsfeer onmogelijk geworden is. De gevolgen voor patiënten zijn fors. Daar waar verzekering vergelijkingswebsites als paddestoelen het web bestormd hebben (de meesten zijn ook nog niet onafhankelijk), zijn de feitelijke vergoedingen steeds verder afgenomen, voor vele zorgvormen, zowel in de basis als in de aanvullende polissen.

De standaard is niet meer dat u recht heeft op de beste zorg maar u heeft recht op minimale kwalitatieve zorg vinden Zorgverzekeraars. Op deze minimale kwaliteit proberen verzekeraars anno 2019 nog zorg in te kopen. De premies blijven echter stijgen. Voor vrije keuze van ziekenhuis of andere zorgverlener moet extra betaald worden, deze krijgt u alleen nog maar als u een restitutiepolis afsluit. Heeft u dit even niet in de gaten, of heeft u een klein inkomen, dan zit u vast aan de minimale kwaliteit die uw verzekeraar nog voor u inkoopt, voorzover dat nog lukt. Er ontstaan dan ook steeds meer “witte vlekken”, dit zijn gebieden waar verzekeraars nog maar weinig zorg hebben weten te contracteren.

Maar ieder mens heeft toch recht op de beste en op individuele behoefte afgestemde zorg?

Nee dus, de Politiek besloot in al haar “wijsheid” tot deze stelsel wijziging en trok daarna de handen eraf zodat de Zorgverzekeraars almachtig werden. Resultaat: Ziekenhuizen gaan failliet, zorgaanbieders kunnen niet meer innoveren, werken veelal al 13 jaar ver onder de kostprijs en zijn kopje onder gegaan of staan op omvallen.

Voor veel zorgaanbieders is de grens van wat nog verantwoord is bereikt. Zij kunnen geen hoogwaardige op uw behoefte afgestemde zorg en aandacht meer verlenen op basis van deze wurgcontracten en sluiten daarom steeds minder vaak contracten af met verzekeraars.

Fysiotherapie valt alleen nog onder de basisverzekering tot 18 jaar en bij chronische aandoeningen vanaf de 21e behandeling. Dus als u af en toe of regelmatig Fysiotherapie nodig heeft zou u hiervoor een aanvullende verzekering kunnen afsluiten.

Er zijn in Nederland echter nog maar 4 grote verzekeraars die vele labels hebben bedacht evenals andere vage andere constructies. Zij denken door hun overmacht alleen nog wurgcontracten af te kunnen sluiten met extreme bepalingen daarin, waaronder dat zorgaanbieders niet eens meer de nodige behandelingen kunnen geven of waar uw wens op privacy onder druk staat. Dit alles ook nog eens tegen onverantwoordelijk lage tarieven die al 13 jaar nauwelijks zijn verhoogd en waarop al die jaren geen inflatiecorrectie is toegepast.

Dus steeds minder zorgaanbieders en dus ook Fysiotherapie praktijken sluiten deze wurgcontracten nog af met verzekeraars.

Ons advies is dus: of u sluit in december voor 2019 een zuivere restitutie polis af en een dito Aanvullende polis of u reserveert iedere maand een bedragje voor als u naar de Fysiotherapeut wilt. Het door de NZA bepaalde kostendekkende tarief voor Fysiotherapie bedroeg in 2015 €38.50 per behandeling.

Het tarief voor een reguliere fysiotherapie behandeling zal daarmee voor 2019 tussen de €35.- en €45.- per behandeling liggen als er geen contract wordt afgesloten. Dan kunt u straks bekijken en becijferen wat voor u de beste keuze zal zijn.

  • Bij een restitutie polis krijgt u in elk geval 100% vergoeding conform de afspraken in de polis en mag u naar het ziekenhuis van uw keuze en naar een zorgaanbieder van uw keuze. U krijgt dan een nota van uw zorgaanbieder en deze krijgt u dan uitgekeerd van uw verzekeraar.

Een aanvullende verzekering geeft vaak ook nog recht op andere vergoedingen bijvoorbeeld voor alternatieve geneeswijzen. Voor onze lifestyle en Orthomoleculaire therapie zit dekking in de meeste Aanvullende polissen variërend tussen de €30.- en €45.- per behandeling tot een bepaald maximum omdat wij aangesloten zijn bij de erkende beroepsvereniging MBOG en de KAB. In onze praktijk kan deze restitutie AV dus wel interessant blijven.

Op onze website kunt u hopelijk vanaf eind november zien met welke verzekeraars wij nog een overeenkomst hebben gesloten voor 2019 en kunnen wij u eventueel ook iets melden over de beste restitutie polis en van welke Verzekeraar deze zal zijn qua prijs/dekkingsverhouding.

Maar zoals het er sinds 2006 aan toegaat bij de Zorgverzekeraars, is noch voor de patient noch voor de zorgaanbieder meer verantwoord. De enige die er baat bij heeft is de Zorgverzekeraar zelf. Deze is de enige die niet lijdt aan een “ZORG INFARCT”

Share Button
Spring naar toolbar